érettségi buktatókkal

Kidolgozott érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi jegyzetek, érettségi hírek és hasznos információk az érettségivel kapcsolatban!

online

Vázlat: (Kattints a vázlatpontra) Petőfi Sándor Élete Petőfi Sándor helyzetdal: Befrodultam a konyhára Életkép: Megy a juhász a szamáron Tájköltészet Az Alföld ...

online

A Letészem a lantot c. költeménye épp abból az elhatározásból született, hogy abbahagyja a versírást. Keserű vers, a költő válságos lelki állapotát tükrözi.

online

Arany nagykőrösi balladáit különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk: Szerkezete szerint: egyszólamú, lineáris (Ágnes asszony); többszólamú, ...

online

Általános kémia. 1. Atomszerkezet 2. A periódusos rendszer 3. Kémiai kötések 4. Molekulák, összetett ionok 5. Anyagi halmazok 6. Egykomponensű anyagi ...

online

Az igazi sikert az Így írtok ti című humoros-szatirikus antológiája hozta meg számára. Karinthy egész életében háborúellenes, hangot is ad ennek például a ...

online

2019. máj. 10. ... A 2019-es történelem érettségi megoldásai felkerültek a netre. 2020-ban vizsgázol? Várunk az emelt történelem érettségi előkészítőnkön!

online

Az író ezzel nem csak a gyilkossá lett Édes Annát siratja el, hanem a Vizy házaspárt is. A tényleges ... Kosztolányi Dezső: Édes Anna - Irodalom érettségi tétel.

online

A Föld szerkezete A Föld belső szerkezetének megismerése már régóta célja a tudománynak. A vulkánok, a mély fúrások és a bányákban észlelt jelenségek ...

online

Háromszög tételek. 5 perc olvasás. 32. Igazolja, hogy a háromszögben nagyobb szöggel szemben nagyobboldal van, és fordítva. A. A háromszögben nagyobb ...

online

Tevékenysége már az új államszervezet kiépítésére irányult. Az államalapítás folyamatában a hatalom megszerzése és a koronázás volt a kezdet. Az új állam ...

online

Az anyagi halmazok tulajdonságait az alkotó részecskék szerkezete és tulajdonságai, illetve a közöttük fellépő kölcsönhatások határozzák meg.

online

Az orosz realizmus - A realizmus a romantika mellett a XIX. század egyik mérvadó irányzata volt, s mindenekelőtt az orosz realizmus, ezen belül is főként az ...

online

A magyar romantika Az 1810-es években kezdődik. Magyarország nem független, hanem része a Habsburg birodalomnak. Az uralkodók konzervatívak ( I.

online

Az övezet a csapadékeloszlás alapján három övre tagolódik: az egyenlítői öv, az átmeneti öv (és a monszun vidék), a térítői öv. Hirdetés. Egyenlítői öv: Az ...

online

Tartuffe. Szereplők. Pernelle asszony: Orgon anyja; Orgon: főszereplő; Elmira: Orgon felesége; Damis: Orgon fia; Mariane: Orgon lánya, Valer szerelme; Valer: ...

online

Harc a trónért Hunyadi János halála után V. László megígértette Hunyadi Lászlóval, hogy átadja neki a királyi várakat és a jövedelmeket. Hunyadi László.

online

A Kr.e. 5. századra az ókori Hellász több poliszában demokratikus rendszer alakult ki. A számos demokrácia közül a legismertebb az athéni.

online

A dualizmus kora. 6 perc olvasás. Kettős állam: A magyar törvények sorában az 1867. évi XII-ként megjelölt dokumentumdualista alkotmányos monarchiává ...

online

Legfontosabb művei szerelmi és vitézi témában íródtak, de Istenes versei is kiemelkedőek. Gutenberg ... Balassi Bálint vitézi költészete - Irodalom érettségi tétel.

online

II. ipari forradalom. 6 perc olvasás. Az 1850-60-as években a világgazdaság rohamos fejlődésnek indult újra. Általános modernizációra került sor több vezető ...

online

... a közteherviselést, a népképviseletet és a törvény előtti egyenlőséget. Ebben a korszakban élt Petőfi Sándor, őt is nagyban befolyásolt a kulturális és politikai ...

online

Szerelmi költészete mellett jelentős a forradalmi látomásos költészete. Ez a két téma jellemzi második alkotói korszakát, melyek költeményeit az Összes versek ...

online

Az ipari forradalom Angliában a textil iparban kezdődött el. Miért Anglia? Mert itt iparosodott leggyorsabban az ország, itt váltották fel leghamarabban a céheket ...

online

Die richtige Freizeitgestaltung ist heutzutage immer problematischer, denn bei den meisten Leuten ist die Freizeit ziemlich karg bemessen. Ich habe auch immer ...

online

Fragen zum Thema: Stellen Sie Ihre Schule kurz vor! Wie ist das Schulgebäude? Welche Räumlichkeiten gibt es in der Schule? Welche Klasse besuchen Sie?

online

Örkény maga is megfogalmazza saját groteszk-felfogását: a groteszk a hétköznapi nézőpont ... ÖRKÉNY ISTVÁN: Egyperces novellák - Irodalom érettségi tétel.

online

Földünk felszínének 71%-át tengerek és óceánok formájában összefüggő vízburok borítja. Élővilága vízszintes és függőleges irányban egyaránt zonális.

online

Mai tudásunk szerint az emberiség egyik első epikus műve, a mezopotámiai sumér kultúra fő alkotása, a Gilgames eposz (hősköltemény). Az első kiseposzok ...

online

Búcsú Váradtól. Latinul íródott ez a dal. A reneszánsz műveltség még nem terjedt el ... Arany János nagykőrösi balladák, Ágnes asszony, V. László elemzés ...

online

A mohácsi csata (1526) a török-magyar küzdelmek egyik fontos eseménye volt, melyben II. Lajos magyar király is életét vesztette.

online

A párizsi forradalom híre 48. március 1-én ért el Pozsonyra. Kossuth március 3-adikán az alsóházban felirati javaslatot tett, melyben a.

online

On weekdays, I wake up at half past 6. I never get up as soon as I wake up. I need some time to relax a little bit. After I have had my morning.

online

Az államalapítás - Géza és István államszervező munkája - A honfoglalás: Tudjuk, hogy az Etelközben élő magyarok már 862-től zsákmányszerző hadjáratokat.

online

Az „őszirózsás forradalom” és a proletárdiktatúra 1919-ben Magyarországon · Az I. világháború. Legfrissebb tételek. Ady Endre költészete, verselemzések.

online

Az érettségi pontszámítás kalkulátor azzal a céllal készült, hogy a felvételizők számára segítséget nyújtson a várható pontszámuk kiszámításában.

online

Funkciós csoport: FORMILCSOPORT (lásd előző ábra). ... előnyt élvező csoport van, a formilcsoportot a névben formil-előtaggal jelöljük (3-formil-benzoesav).

online

Az irányítás fogalma: Az irányítás a rendszer célirányban történő tartása, melynek célja a tervezettel megegyező vagy attól megengedett mértékben eltérő ...

online

Az Alt billentyű jelentése alternate, azaz a vele együtt lenyomott billentyű ... Gombjain a számokon kívül megtalálhatók a , -, * és a / jelek, valamint a tizedes ...

online

Több száz biológia érettségi tétel segít felkészülni az érettségire! Kidolgozott biológia érettségi tételek különböző témakörökben segítenek felkészülni: evolúció, ...

online

Örkény István: Tóték - Irodalom érettségi tétel ... Örkény István (1912-1979) ... Elemzés. Cím: az Isten hozta, őrnagy úr! - cím a szívélyes vendéglátást emeli ki a ...

online

Clothing is very important in people's lives. In Hungary, we have to wear different clothes in different seasons because the weather is variable.

online

A transzformátor egy villamos gép, amely két áramkör között, elektromágneses úton energiát közvetít. A két áramkör közül azt, ahonnan az energia érkezik,

online

Regisztráció Belépés. FeladatsorokPontszámítóKönyvtárVideók · Irodalom · Nyelvtan · Történelem · Matematika · Fizika · Informatika · Angol · Német · Biológia.

online

Az érvelés. 9 perc olvasás. Az élet különböző területein az emberek véleménye gyakran eltérő. Ilyenkor néha az is elegendő, ha mindenki kifejti a véleményét, ...

online

Több száz kémia érettségi tétel segít felkészülni az érettségire! Kidolgozott kémia érettségi tételek különböző témakörökben segítenek felkészülni: fémek ...

online

Irodalmi korstílusok - A szöveg jellemzői nemcsak területenként, nyelvi rétegek szerint vagy az egyéni sajátosságok alapján különböznek, hanem koronként is.

online

Az iszlám szó vallási értelemben Istennek való engedelmességet, Isten akaratába való belenyugvást ... Mohamed Próféta életmódja, tanításai és jóváhagyásai.

online

Az ipari forradalom a 19. században kibontakozó modernizációs forradalom, mely átalakította a gazdaságot, a társadalmat, a tudományokat, a művészeteket és ...

online

A harasztok testfelépítésének főbb jellemzői, hogy hajtásuk valódi szövetes szerkezetű szárból és levelekből áll, a hajtás földben lévő részéből pedig a gyökér ...

online

Az emelt szintű angolérettségi hivatalos megoldása (2012. október). Informatika. A középszintű informatikaérettségi feladatsorát és a hivatalos javítókulcsot itt ...

online

Egyetlen mondatot sem tudunk kimondani anélkül, hogy azt valamilyen nem nyelvi eszköz (nonverbális) ne kísérje. A metakommunikáció minden olyan nem ...

online

Itt Mikszáth a Magyar Néplap szerkesztője lett, ez a munka azonban alig jövedelmezett és novellái sem hozták meg számára a sikert. Tetézte a bajt, hogy ...

online

A nemzetközi felháborodás 1850 nyarán véget vetett Haynau rémuralmának. Helyét a Bach-rendszer neoabszolutista rendszere váltotta föl.

online

Mondatszók. indulatszó: jaj, nesze; felelőszó: persze, igen, nem. Szavaink között sok olyan is van, amely a szófaji csoportok közül többe is beleillik, vagy alkalmi ...

online

A nyelv történetében a nyelvtudomány korszakokat külőnít el. 1. ősmagyarkor: kezdetektől a honfoglalásig 2. ómagyarkor: honfoglalástól (895) a mohácsi vészig ...

online

Kétségbe ejt a töri érettségi? Nálunk több száz kidolgozott történelem érettségi ...

online

Több száz kidolgozott angol érettségi tétel segít felkészülni az angol érettségire! Ezek a kidolgozott angol érettségi tételek különböző témakörökben segítenek ...

online

2019. jan. 2. ... akár több vizsgatárgyból is lehet „újra” érettségi vizsgát tenni. A jelentkezés módja és határideje. Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, ...

online

Számrendszerek. 4 perc olvasás. Tízes számrendszer: Ez az általános, informatikán kívül is használt legelterjedtebb számrendszer. Alapja 10 szám 0,1,2,3…9.

online

Ez a weboldal sütiket használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa weboldalunkon.