biológia szak

Miért népszerű ennyire a biológia szak? (biológia Bsc) Amerre nézek, minden fórumon a biológiáról beszélnek a továbbtanulók, az iskolákban a...

online

BIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: biológia (Biology). 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a ...

online

A mesterképzési szak megnevezése: molekuláris biológia (Molecular Biology). 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség ...

online

Ugrás a tartalomra. ELTE Radnóti biológia-földrajz munkaközösség. A munkaközösség ... Biológia OKTV a 2020-2021. tanévben. Kategóriák. A verseny két ...

online

Teológia szak, Teológia szak - lelkész szakirány osztatlan. Református teológia 10 féléves osztatlan mesterszak. „Isten azért adta segítségül igéjét, mert előre ...

online

Magyar értelmező szótár: SZÁK (2) szó jelentése és értelmezése - Magyar nyelv (1862) szótár - szojelentese.com.

online

Mérnökinformatikus és műszaki informatika szak. Órarendek · Számonkérések ütemezése. BSC KÉPZÉS (2014-TŐL FELVETTEKNEK). Tanterv · Előtanulmányi ...

online

Az Örökségturizmus szakra elsősorban azokat várjuk, akik integrált ismereteket kívánnak megszerezni az örökségvédelem és a turizmus területén. Akik számára ...

online

Agrármérnök szak. Mezőgazdasági mérnöki BSc* alapszak indul a Partiumi Keresztény Egyetemen a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum ...

online

Villamosmérnöki szak. Órarendek · Számonkérések ütemezése. BSc képzés (2014-től felvetteknek). Tanterv · Előtanulmányi rend · Keresztféléves ...

online

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK. FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS. 1. A képzési cél. Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, ...

online

FIZIOTERÁPIA MESTERKÉPZÉSI SZAK. 1. A mesterképzési szak megnevezése: Fizioterápia (Physiotherapy). 2. A mesterképzési szakon szerezhető ...

online

TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: teológia (Theology). 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a ...

online

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: földrajz (Geography). 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a ...

online

Az alapképzési szak megnevezése: mozgókép (Motion Picture Studies). 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben ...

online

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a földrajz alapképzési szak.

online

Mesterképzés – Mérnökinformatikus szak. 2015-től induló képzés. Tanterv · Bővebb információk a képzésről · A szak mesterképzésének programja · A szak ...

online

VILLAMOSMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: villamosmérnöki (Electrical Engineering). 2. Az alapképzési szakon ...

online

A Gazdálkodás és menedzsment szak a legáltalánosabb üzleti képzést adja. ... a legkülönbözőbb szervezetek gazdálkodási, szervezési, irányítási rész- és ...

online

A hallgatók széles körű ismereteket szereznek a kiberbiztonság elméleti és gyakorlati oldaláról, biztonsági, környezeti, társadalmi és gazdasági aspektusairól.

online

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák. A képzés célja viselkedéselemző szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti ...

online

Dr. Herczeg János a képzés alapítója, Professor Emeritus, egyetemi tanár, gépészmérnök, gazdasági mérnök, felsőfokú adó- és pénzügyi tanácsadó, okleveles ...

online

szakképzettség: anglisztika alapszakos bölcsész. - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in English and American Studies. 3. Képzési terület: ...

online

A képzés célja növényorvosok képzése, akik megfelelő ökonómiai szemléletmód birtokában képesek a növénybetegségek megelőzésére, felismerésére és ...

online

Icon, intervention (n). Icon, in-the-wild (a). Icon, int keyword (n). Icon, Intranet (n). Icon, introductory slide (n). Icon, intruder (n). Icon, intrusion (n). Icon, intuitive (a) ...

online

A villamosmérnöki szak az egyik legsokszínűbb mérnöki szak, melyben mindenki megtalálja a számára vonzó dolgokat, érdeklődjön akár a villamos energetikai ...

online

Programjainkat azoknak az orvos diplomával rendelkezőknek és végzős orvostan hallgatóknak ajánljuk, akik munkájuk magas színvonalú ellátásához ...

online

idő. (félév). Irány- szám. Érettségi követelmények. O. N. A jogász támogatott. 10 ... A felsőfokú oklevéllel rendelkezők felvételi pontjait is a tanulmányi, illetve az ...

online

szakképzettség: okleveles humánkineziológus. - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Human Kinesiologist. 3. Képzési terület: sporttudomány. 4.

online

A képzés célja olyan germanisztikai szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben ...

online

A képzés célja állatorvosok képzése, akik ismerik és képesek használni az állatorvos-tudomány és gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma ...

online

... és betegellátás alapképzési szak ápoló, dietetikus szakirányai, az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő, népegészségügyi ellenőr, ...

online

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: szociológia (Sociology). 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a ...

online

kriminológiai szakmai ismeretek (alkotmányjog, közigazgatás jog, családjog, jogszociológia, gyermekjog, gyámügy, kriminálpszichológia, szociálpolitika, ...

online

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Informatics Engineer. 3. Képzési terület: informatika ... szakemberekkel együttműködve, a leghatékonyabb IT-megoldások felhasználásával gazdasági problémák megoldási változatainak ...

online

A képzés célja ápoló egészségtudományi szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk birtokában komplex döntési képességekkel és bővebb ...

online

Ismeri a számvitel és a könyvvizsgálat specifikus összefüggéseit, hazai és nemzetközi szabályozásának lényegét, tartalmát és elemeit. - Átlátja az általános ...

online

Ismeri a népegészségügy tárgykörének átfogó és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, kereteit és a kapcsolódó szakterületek szakmai irányelveit.

online

7.1.1. Az agrármérnök. a) tudása. Biztos tudással rendelkezik az agrártudomány és az agrártudománnyal rokon természettudományi területeken is, ismeri azok ...

online

A mesterképzési szak megnevezése: művészettörténet (Art History). 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben ...

online

Fogorvosi tevékenységet folytatnak az egészségügyi ellátásban, melynek során figyelembe veszik a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát és jogait, ...

online

A képzés célja gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai ...

online

Pénzügy és számvitel Szak. Szakvezető Intézet: Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Szakfelelős: Dr. Pál Tibor intézetigazgató, tanszékvezető, ...

online

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: szociálpedagógia (Social Pedagogy). 2. Az alapképzési szakon szerezhető ...

online

ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: óvodapedagógus (Kindergarten Education). 2. Az alapképzési szakon ...

online

Igazságügyi igazgatási szak (BA). Levelező tagozat. Felvételi Információk 2020 http ://www.ajk.elte.hu. Részletes feltételeket a http://www.felvi.hu hivatalos ...

online

A bevándorlási rendőrtiszt, a büntetés-végrehajtási tiszt, a határrendészeti rendőrtiszt, az igazgatásrendészeti rendőrtiszt, a közlekedésrendészeti rendőrtiszt, ...

online

Az alapképzési szak megnevezése: konduktor (Conductive Education). 2. ... nevelési módszertani, oktatási és kutatási tevékenységet folytató Pető András ...

online

szakképzettség: okleveles jogász. a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Jurist. Az oklevél doktori cím (dr. jur.) használatára jogosít. 3. Képzési terület: jogi.

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

54 211 02 DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ SZAK. (KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁGAZAT). A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID, JELLEMZŐ ...

online

2016. okt. 19. ... Szociológia alapszak az ELTE-n.Többet a szakról: http://tatk.elte.hu/alapszak/szociologiaFacebook oldal: https://www.facebook.com/ELTEtatk/

online

ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK. 1. A mesterképzési szak megnevezése: alkalmazott matematikus (Applied Mathematics). 2.

online

Ápolás és betegellátás alapképzési szakápoló szakirányon végzetteket, vagy diplomás ápoló végzettséggel rendelkezőket, akik az egészségügyben a ...

online

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki szak · élelmiszermérnöki ... takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki szak ... ellátásilánc-menedzsment szak.

online

SZERKEZET-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK. 1. A mesterképzési szak megnevezése: szerkezet-építőmérnöki (Structural Engineering). 2.

online

szakképzettség: okleveles állattenyésztő mérnök. a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Animal Husbandry Engineer. 3. Képzési terület: agrár. 4.

online

Alkalmazott matematikus mesterképzési (MSc) szak. Mintatantervek. Specializációnként két mintatanterv van érvényben, egy a páratlan években induló , és egy ...

online

A kommunikációs szakember feladata, hogy hatást érjen el, és értse is ennek ... Képes kommunikációs projektek tervezésére és megvalósítására, maga is jó ...

online

szakképzettség: okleveles történeti muzeológus ... A történeti muzeológus ... elemző kutatás munkáját végző szakembereket képez, ezért a képzés során nagy ...

online

Ez a weboldal sütiket használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa weboldalunkon.